Obchodní podmínky LEMAN SPORT
leman-sport-1-_rgb-(web)

Obchodní podmínky internetového obchodu www.lemansport.cz platné od 1.10.2010

Zboží a ceny

V internetovém obchodě můžete nakoupit sportovní zboží, jehož přehled najdete v jednotlivých kategoriích. U každého produktu je uveden jeho název, obrázek, základní údaje a aktuální cena vč. DPH.
Vyobrazení zboží v internetovém obchodě má informativní charakter, skutečný vzhled uvedeného zboží nemusí těmto údajům vždy plně odpovídat.
Přesto, že se vždy v maximální míře snažíme uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od třetích stran. V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, Agentura Leman s.r.o., www.lemansport.cz, má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou.

Objednávky

Telefonicky: +420 244 463 478
Mailem: info@lemansport.cz
Písemně: Leman Sport, Branická 19, 147 00 Praha 4
On-line: www.lemansport.cz

Objednávku vybraného zboží provádí zákazník vyplněním objednávkového formuláře. Objednané zboží je dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky. Takto učiněná objednávka je závazná. Obchod obdržení objednávky zákazníkovi bez zbytečného odkladu potvrdí na jeho uvedený e-mail.
Jestliže se objednané zboží přestalo vyrábět, je dlouhodobě nedostupné, nebo došlo k výrazné změně ceny objednaného zboží, může obchod www.lemansport.cz objednávku zákazníka zrušit. O tomto zrušení musí www.lemansport.cz zákazníka neprodleně informovat a zákazník nadále učiněnou objednávkou není vázán.

Platba zboží

Způsob úhrady zboží stanoví zákazník v objednávce volbou některého z těchto způsobů:

 • na dobírku při převzetí zboží od dopravce
 • převodem na účet
 • v hotovosti na adrese provozovny

Je-li hodnota či počet kusů objednávaného zboží nestandardní, vyhrazuje si Agentura Leman s.r.o., www.lemansport.cz možnost požadovat platbu 20% - 50% z celkové ceny objednávky předem.

Dodání zboží

Objednané zboží, které je na skladě, expedujeme nejpozději do 2 pracovních dnů od učinění objednávky. Zboží, které není skladem, je expedováno neprodleně, jak je naskladněno. Přibližná doba naskladnění tohoto zboží je napsána jednotlivě u konkrétního zboží.
Objednané zboží je dodáno na dodací adresu zákazníka uvedenou v objednávce.

Dodávka obsahuje objednané zboží včetně daňového dokladu, který slouží také jako záruční list. Zákazník je povinen při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu) podle daňového dokladu a je povinen odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. V tomto případě je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol a tento zaslat do 24 hodin společnosti www.lemansport.cz na e-mail: info@lemansport.cz.

Převezme-li přesto zákazník zásilku, nemůže uplatňovat vůči firmě Agentura Leman s.r.o. reklamaci z důvodu neúplnosti dodávky nebo poškození zásilky.

Podmínky vyzvednutí zboží

Objednávka zboží v internetovém obchodě www.lemansport.cz je závazná.
Kupující má právo od této závazné objednávky odstoupit v případě, že:

 1. Objednávka nebyla expedována
 2. Prodávající bude zákazníkem včas informován o zrušení své objednávky

Zrušení objednávky je možné provést telefonicky nebo e-mailem.
Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit v případě, že objednané zboží je nedostupné nebo vyprodané.
V případě, že kupující si zboží nemohl z jakéhokoli důvodu převzít a bude jej chtít opětovně zaslat, bude u zásilky cena dopravy 150,- Kč a zákazník zaplatí převodem na účet nebo na dobírku.

Nevyzvednutí již expedované objednávky

Smluvní strany se dohodly, že pro případ, kdy kupující zboží nepřevzal z důvodu, že o něj již nemá zájem a předem prodávajícího o této skutečnosti neinformoval, nebo pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím (zákazníkem) vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil kupující, bude v každém případě prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši až 500,- Kč na základě výzvy k uhrazení zaslané prodávajícím elektronickou cestou, případně telefonicky.
Jestliže kupující nebude nijak reagovat na výzvu k uhrazení storno poplatku, případně neuhradil storno poplatek již expedované objednávky do 15 dnů po obdržení výzvy k uhrazení, bude pohledávka postoupena k vymáhání třetímu subjektu, včetně všech dalších nákladu s předáním a vymáháním pohledávky. Dlužník bude zapsán do Centrálního registru dlužníků ČR (CERD) - www.centralniregistrdluzniku.cz, což vede ke ztrátě bonity zákazníka u různých firem a zároveň Vám může být znemožněno poskytnutí úvěru a dalších peněžních forem půjčky včetně zamítnutí splátkového kalendáře u jiných prodejců.

Náklady na dopravu

Zboží zasíláme poštou jako obchodní balík, účtujeme poštovné a balné dle platných sazeb (viz naše tabulka …)
Doprava zboží při nákupu nad 10.000,- bez DPH je zdarma
Po Praze zajišťujeme rozvoz kurýrem, cena 250,- Kč za jednotlivou dodávku.

Záruka na vrácení zboží

www.lemansport.cz svým zákazníkům poskytuje v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodů.
Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit do 14-ti dnů od obdržení zásilky veškeré zboží zakoupené v obchodu www.lemansport.cz. Zboží musí být v původním neporušeném obalu.

Zjistí-li zákazník bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že mu zboží nevyhovuje, má možnost jej bez udání důvodu vrátit.Peníze poté budou zákazníkovi v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to obvykle bankovním převodem, nebo ve výjimečných případech složenkou nejpozději do 30 dnů.
Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vracené zboží doporučujeme pojistit. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupujícímu zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží sníženou o pouze skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží. Dobropis kupující podepíše v rámci zákona o DPH a zašle zpět prodávajícímu. Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vrácena částka za zboží na jeho účet nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Podmínky pro vrácení peněz

 1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
 3. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
 4. Prodávající se zavazuje vrátit peníze pouze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Zboží je nutné zaslat běžnou balíkovou poštou. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Podmínky pro výměnu zboží

 1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
 3. V zásilce musí být vložena kopie faktury, důvod výměny zboží. Zákazníkovi bude účtováno doběrečné v celkové výši 120,- Kč včetně DPH.

Pozn. Doporučujeme nás před odesláním zboží k výměně kontaktovat.

Záruční doba

Na prodávané zboží se vztahuje záruční doba dle Obchodního zákoníku 24 měsíců.

Ochrana osobních údajů

Zaškrtnutím políčka souhlas s nákupním řádem a odesláním Vaší objednávky na internetovém obchodu www.lemansport.cz dává zákazník souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Veškeré informace o vaší osobě však používáme pouze pro naši potřebu. K informacím obsahujícím vaše osobní údaje mají přístup pouze oprávněné osoby. V případě, že chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, zašlete prosím žádost o vymazání osobních údajů na adresu info@lemansport.cz.

Vaše osobní údaje budou neprodleně z databáze odstraněny.


V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů uděluji souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů AGENTURA LEMAN s.r.o., Branická 19, Praha 4, 147 00, IČ: 64574318 za účelem marketingu, nabízení obchodu, služeb a činnostem s tímto souvisejícím (vč. zasílání informací prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a zasílání reklamních a propagačních materiálů). Osobními údaji se pro tento účel rozumí jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefonní a faxové spojení včetně zadaného čísla mobilního telefonu. Dále souhlasím s aktualizací osobních údajů, bude-li to potřebné pro dodržení stanoveného účelu. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji vědomě a dobrovolně a mohu jej kdykoliv bezplatně písemně odvolat, a to písemným odvoláním doručeným na adresu správce, kde mohu též uplatnit své právo na přístup k informaci o zpracování svých osobních údajů a další zákonná práva. Správci se tímto zavazují, že přijmou všechna dostupná opatření, aby nedošlo ke zneužití poskytnutých údajů. Souhlas je udělen na dobu neurčitou.


O prodejci
Kontakt

Agentura Leman, s.r.o.

Nahoru PC verze