Obchodní podmínky LEMAN SPORT
leman-sport-1-_rgb-(web)

Obchodní podmínky internetového obchodu www.lemansport.cz platné od 1.10.2010

Zboží a ceny

V internetovém obchodě můžete nakoupit sportovní zboží, jehož přehled najdete v jednotlivých kategoriích. U každého produktu je uveden jeho název, obrázek, základní údaje a aktuální cena vč. DPH.
Vyobrazení zboží v internetovém obchodě má informativní charakter, skutečný vzhled uvedeného zboží nemusí těmto údajům vždy plně odpovídat.
Přesto, že se vždy v maximální míře snažíme uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od třetích stran. V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, Agentura Leman s.r.o., www.lemansport.cz, má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou.

Objednávky

Telefonicky: +420 244 463 478
Mailem: info@lemansport.cz
Písemně: Leman Sport, Branická 19, 147 00 Praha 4
On-line: www.lemansport.cz

Objednávku vybraného zboží provádí zákazník vyplněním objednávkového formuláře. Objednané zboží je dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky. Takto učiněná objednávka je závazná. Obchod obdržení objednávky zákazníkovi bez zbytečného odkladu potvrdí na jeho uvedený e-mail.
Jestliže se objednané zboží přestalo vyrábět, je dlouhodobě nedostupné, nebo došlo k výrazné změně ceny objednaného zboží, může obchod www.lemansport.cz objednávku zákazníka zrušit. O tomto zrušení musí www.lemansport.cz zákazníka neprodleně informovat a zákazník nadále učiněnou objednávkou není vázán.

Platba zboží

Způsob úhrady zboží stanoví zákazník v objednávce volbou některého z těchto způsobů:

 • na dobírku při převzetí zboží od dopravce
 • převodem na účet
 • v hotovosti na adrese provozovny

Je-li hodnota či počet kusů objednávaného zboží nestandardní, vyhrazuje si Agentura Leman s.r.o., www.lemansport.cz možnost požadovat platbu 20% - 50% z celkové ceny objednávky předem.

Dodání zboží

Objednané zboží, které je na skladě, expedujeme nejpozději do 2 pracovních dnů od učinění objednávky. Zboží, které není skladem, je expedováno neprodleně, jak je naskladněno. Přibližná doba naskladnění tohoto zboží je napsána jednotlivě u konkrétního zboží.
Objednané zboží je dodáno na dodací adresu zákazníka uvedenou v objednávce.

Dodávka obsahuje objednané zboží včetně daňového dokladu, který slouží také jako záruční list. Zákazník je povinen při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu) podle daňového dokladu a je povinen odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. V tomto případě je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol a tento zaslat do 24 hodin společnosti www.lemansport.cz na e-mail: info@lemansport.cz.

Převezme-li přesto zákazník zásilku, nemůže uplatňovat vůči firmě Agentura Leman s.r.o. reklamaci z důvodu neúplnosti dodávky nebo poškození zásilky.

Podmínky vyzvednutí zboží

Objednávka zboží v internetovém obchodě www.lemansport.cz je závazná.
Kupující má právo od této závazné objednávky odstoupit v případě, že:

 1. Objednávka nebyla expedována
 2. Prodávající bude zákazníkem včas informován o zrušení své objednávky

Zrušení objednávky je možné provést telefonicky nebo e-mailem.
Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit v případě, že objednané zboží je nedostupné nebo vyprodané.
V případě, že kupující si zboží nemohl z jakéhokoli důvodu převzít a bude jej chtít opětovně zaslat, bude u zásilky cena dopravy 150,- Kč a zákazník zaplatí převodem na účet nebo na dobírku.

Nevyzvednutí již expedované objednávky

Smluvní strany se dohodly, že pro případ, kdy kupující zboží nepřevzal z důvodu, že o něj již nemá zájem a předem prodávajícího o této skutečnosti neinformoval, nebo pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím (zákazníkem) vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil kupující, bude v každém případě prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši až 500,- Kč na základě výzvy k uhrazení zaslané prodávajícím elektronickou cestou, případně telefonicky.
Jestliže kupující nebude nijak reagovat na výzvu k uhrazení storno poplatku, případně neuhradil storno poplatek již expedované objednávky do 15 dnů po obdržení výzvy k uhrazení, bude pohledávka postoupena k vymáhání třetímu subjektu, včetně všech dalších nákladu s předáním a vymáháním pohledávky. Dlužník bude zapsán do Centrálního registru dlužníků ČR (CERD) - www.centralniregistrdluzniku.cz, což vede ke ztrátě bonity zákazníka u různých firem a zároveň Vám může být znemožněno poskytnutí úvěru a dalších peněžních forem půjčky včetně zamítnutí splátkového kalendáře u jiných prodejců.

Náklady na dopravu

Zboží zasíláme poštou jako obchodní balík, účtujeme poštovné a balné dle platných sazeb (viz naše tabulka …)
Doprava zboží při nákupu nad 10.000,- bez DPH je zdarma
Po Praze zajišťujeme rozvoz kurýrem, cena 250,- Kč za jednotlivou dodávku.

Záruka na vrácení zboží

www.lemansport.cz svým zákazníkům poskytuje v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodů.
Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit do 14-ti dnů od obdržení zásilky veškeré zboží zakoupené v obchodu www.lemansport.cz. Zboží musí být v původním neporušeném obalu.

Zjistí-li zákazník bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že mu zboží nevyhovuje, má možnost jej bez udání důvodu vrátit.Peníze poté budou zákazníkovi v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to obvykle bankovním převodem, nebo ve výjimečných případech složenkou nejpozději do 30 dnů.
Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vracené zboží doporučujeme pojistit. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupujícímu zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží sníženou o pouze skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží. Dobropis kupující podepíše v rámci zákona o DPH a zašle zpět prodávajícímu. Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vrácena částka za zboží na jeho účet nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Podmínky pro vrácení peněz

 1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
 3. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
 4. Prodávající se zavazuje vrátit peníze pouze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Zboží je nutné zaslat běžnou balíkovou poštou. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Podmínky pro výměnu zboží

 1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
 3. V zásilce musí být vložena kopie faktury, důvod výměny zboží. Zákazníkovi bude účtováno doběrečné v celkové výši 120,- Kč včetně DPH.

Pozn. Doporučujeme nás před odesláním zboží k výměně kontaktovat.

Záruční doba

Na prodávané zboží se vztahuje záruční doba dle Obchodního zákoníku 24 měsíců.

Ochrana osobních údajů

Zaškrtnutím políčka souhlas s nákupním řádem a odesláním Vaší objednávky na internetovém obchodu www.lemansport.cz dává zákazník souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Veškeré informace o vaší osobě však používáme pouze pro naši potřebu. K informacím obsahujícím vaše osobní údaje mají přístup pouze oprávněné osoby. V případě, že chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, zašlete prosím žádost o vymazání osobních údajů na adresu info@lemansport.cz.

Vaše osobní údaje budou neprodleně z databáze odstraněny.

 

Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
· Provozovatelem: Agentura Leman, s.r.o., IČ 64574318, se sídlem Branická 722/19, 147 00, Praha 4,
· Osobními údaji:
* fyzická osoba: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa,
* právnická osoba: obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, identifikační číslo právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby,

2. Provozovatel e-shopu www.lemansport.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy
· Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
· Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
· Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

4. Účastník je fyzickou osobou nebo právnickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.

5. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží a služeb koncovému zákazníkovi nebo právnické osobě. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:
· v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy
s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
· za účelem/účely uvedenými níže v čl. II.

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
a. plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:
i. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu;

ii. Zasílání dotazníků spokojenosti: zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

iii. Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce

b. splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.);
i. daňový doklad bude uchován 5 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

ii. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

c. Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:
i. účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 2 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.

ii. Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb o Účastníkovi.

d. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele;
i. Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

ii. Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předává osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetí straně – dalšímu správci – společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je
v tomto případě 3 roky. (zde je nutný výslovný souhlas Účastníka)

2. Provozovatel je správcem osobních údajů.

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu
s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou
v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.

6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
a) požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
b) na opravu poskytnutých Osobních údajů;
c) na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
d) na omezení zpracování Osobních údajů;
e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
f) právo na přenos osobních údajů na jiného správce
g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webových stránkách e-shopu.

3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) s výjimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1.

4. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@lemansport.cz
b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@lemansport.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, a to do 30 dnů od obdržení žádosti má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e- mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.

6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

V. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018


O prodejci
Kontakt

Agentura Leman, s.r.o.

Nahoru PC verze